Даняў

Сярэдняя: 4.2 (24 галасоў)
Жыў-быў пан, да казак ахвочы.
Заклікаў ён раз мужыка
I, з хітрасцю глянуўшы ў вочы,
Пускае такога жука:
— Глядзі, чалавеча, — дукаты.
Яны твае будуць усе,
Калі ты расказ вузлаваты
Раскажаш у поўнай красе.
Пры гэтым — каб праўды ні слова,
I калі я скажу: «лжэш»,
Тады ты — такая умова —
Дукаты сабе забярэш.
Прайграеш, дык будзеш мне вінны
I страціш ты славу сваю.

Мужык той быў казачнік слынны,
Вядомы далёка ў краю.
    Зірнуў на дукаты
    Наш баечнік скоса —
    Як вырваць чырвонцы
    З-пад панскага носа?
    Як славу-пагудку
    Сваю не зняславіць,
    А пана самога
    У дурні паставіць?
    «Ну, што ж, папрабую
    Дай, сіла ліхая!»
    I ён небыліцу
    Такую сплятае.
— Чаго не бывае на свеце, панок!
    Выпадак і мне налучыўся.
Дванаццаты стукнуў тады мне гадок,
    А я і на свет не радзіўся.
Пайшоў я на службу. Мяне багацей
    Наняў пасвіць пчолы на лета.
Заклікаў мяне ён і кажа: «Мацей,
    Ты цвёрда запамятай гэта:
Табе даручаю я сто адзін рой,
    Пільнуй жа ты пчол маіх дбала.
На дзень іх два разы злічы і падой,
    I каб ні адна не прапала!»
Я быў паслухмяны хлапец, увішны
    I добры даглядчык жывёлы,
Я мёду надойваў цабры і збаны,
    Мёд зносілі ў рэзгіні пчолы..

Зірнуў на расказчыка пан Дамінік:
—  Можа і праўда, свет жа вялік.

Дукаты ж, здаецца, палаюць ярчэй
    I цягнуць прывабнаю хваляй,
I баечнік з грошай не зводзіць вачэй,
    Свой сказ ён прадоўжвае далей.

—  Лічу раз падвечар я пчолак — бяда:
    Дванаццаці штук не хватае.
Ці ўгразлі ў балоце, ці знесла вада,
    Ці сцежка заела крутая?
I што ж мне рабіці? Бяжы, брат, лаві!
    Бягу я, аж бачу, саколю,
Ляцяць адзінаццаць, і ўсе ж у крыві,
    Ды жаласна стогнуць ад болю.
А дзе ж яшчэ пчолка адненька? Няма!
    Аж чую — раве за ракою!
Зірнуў туды гэта, гляджу — куцярма:
    Населі ваўкі талакою.
Яна не даецца. Ваўкі ж, як слата.
    I бачу — парвуць маю пчолку.
Лячу я туды, лячу наўскапыта,
    Бягу ратаваці саколку.
Імчуся да рэчкі. Прыбег. Дзе паром?
    Ніякай няма пераправы!
Не думаю доўга, іду напралом,
    I за лоб я хоп сябе жвава!
Разгойдаў рукою сваю галаву —
    I гоп-ля! за рэчку шпурляю.
Урэзаўся я на тым боку ў траву,
    Па грудзі ў зямлю асядаю.

А пан абыяка бярэ на язык:
—  Можа і праўда, свет жа вялік.

— Я так, я і гэтак — не вылезеш, брат!
    Не выбрацца мне без лапаты.
Я зноў сябе кінуў за рэчку назад,
    Бягу па рыдлёўку дахаты.
Бягу пералескам і чую — ў дупле
    Засмажаны голуб варкуе.
А есці мне хочацца страх як! Але
    Спыняцца тут — часу бракуе.
Аднак жа не ўцерпеў, палез я на дуб
    I ў дзірку засоўваю руку.
Не ўлазіць рука ні нага а ні ў зуб.
    Я выкінуў іншую штуку:
Я проста усім целам падаўся — залез!
    Выцягваю голуба з дрэва.
Паслухаў — трасецца навокала лес.
    Зямля ад пчалінага рэву.

А пан тым жа ладам і тонам пык-мык:
—  Можа і праўда, свет жа вялік.

—  Схапіў я рыдлёўку, за рэчку бягу,
    Адкопваю сам сябе з долу,
Імчуся на помач пчале як магу
    I прэч адганяю назолу.
Гляджу я — парвана ўся пчолка мая,
    Ляжыць на зямлі чуць жывая.
«Эх, бедная!» — плачу над пчолкаю я.
    Прыйшла ты, часіна ліхая!
Не жыць ёй на свеце. Махнуў я нажом
    I — шась ёй па горле і квіта!..
Дванаццаць кадушак пчаліным дабром
    Я высаліў — так была сыта.

А пан нічагуткі, дзівіцца не звык:
—  Можа і праўда, свет жа вялік.

— Я пчолчына мяса даставіў дамоў,
    Сам лёг адпачыць з паўхвіліны,
Ды сон не бярэ: мне на думкі прыйшоў
    Хрыбет непрыбраны пчаліны.
Агледзяцца людзі — стаптана трава,
    Валяюцца косці па пожні, —
Клясці мяне будуць. Я моўчкі — раз-два!
    Шыбую на луг асцярожна.
Прыйшоў я, патупаў, бяру той шкілет
    Дый думаю — ў рэчку укіну.
Бяру, падымаю, — пчаліны ж хрыбет
    Упёрся у неба рабрынай!

Пан слухае казку, як злы чараўнік:
— Можа і праўда, свет жа вялік.

— Вось тут я і скеміў, кажу сабе сам:
    «А што, калі ўзлезці на неба?
Дык дай жа пабачу, што дзеецца там».
    I лезу па рэбрах як трэба.
Дабраўся не хутка, ступіў на парог,
    Гляджу я — сады і палаткі.
I бачу — старэчай паходкаю бог
    Дыбае да божае маткі.
На лаўках цукровых садзяцца за стол,
    Ім цень прыпадносіць бяроза.
I кажа бог, стукнуўшы палкаю ў дол:
    «А можа згулялі б у воза?»
Прыслухаўся — чую ў палатцы адной
    Пяюць прападобныя песні.
Туды іду ціха — не сочаць за мной,
    Хоць ты там памры і ўваскрэсні.
Гляджу, а там п'янства, гармідар, кірмаш.
    Закускі цягаюць кашамі.
Два лысых прарокі, Лысей і Гальяш,
    П'юць бражку святую каўшамі.
Юзэфа, Барбара і Ганна —ўтраіх,
    У туфельках, плешчучы ў ладкі,
«Лявоніху» рэпяць і цешаць святых,
    Рох з Юр'ем ідуць упрысядкі.
Апостал жа Пётра, Кузьма і Дзямян
    Гукаюць, тнуць песні-дрындушкі.
Угоднік Мікола як мае быць п'ян,
    Ляжыць, заваліўшыся ў стружкі.
I шапка-карона спаўзла з галавы.
    Я — цоп яе і — махні драла!
Імчуся назад я, бягу чуць жывы,
    Гляджу — аж драбіна прапала.

А пан сваё цвердзіць упарта, як бык:
—  Можа і праўда, свет жа вялік.

—  «Ну, як на зямлю мне дабрацца назад?» —
    Мазолю я думкай галоўку.
Аж бачу — ляжаць пілавіны, і шмат.
    Давай я тут віць з іх вяроўку.
Я вывіў вужышча, прыладзіў за рай,
    На землю спускаюся лоўка,
Ды бачу — далёка зямля і наш край:
    Кароткая выйшла вяроўка.
I што ж тут парадзіць? Я ножыкам — чык!
    Адрэзваю кончык вужышча,
Прыточваю знізу... Кулдык ды кулдык —
    I шусь на зямлю, ды ў іржышча!

А пан цэдзіць той жа нязменны свой зык:
—  Можа і праўда, свет жа вялік.

—  Я стаў разглядацца. Э, брат, не туды
    Папаў ты, галубчык Мацейка!
Зямля — ды не наша! Такое брыды
    Не бачыў араты і жнейка.
Навокала пуста. Ні рэк, ні раслін...
    Пасецца ж свіное там стадка.
Гляджу — стаіць нехта, няшчасны, адзін,
    Сагнуты, як той свіны татка.
Замурзаны, брудны, ну горш жабрака!
    I пуга ў руках дратаванка.
А твар той аблуплен, і з-пад каўпака
    Нос вытырк, нібы сапяжанка.
Гляджу — твар знаёмы. Прыгледзеўся —
    Так:

Пазнаў я яго па каптане.
Ды гэты ж пахілак, худзенькі вахлак —
    Нябожчык наш, бацька твой, пане!!!

I пан аж падскочыў, ускінуўшы раме:
— Быць то не можа! Лжэш, хаме!
Air Force 1 Low Flyknit

Май

Сярэдняя: 3.9 (11 галасоў)
Сышлі халодныя туманы, Заслоны шэрыя смугі, I недалёк ён, дзень жаданы, Сусветны госць наш дарагі. Як пасмы золата, праменні Бруяцца з сіняй глыбіні, I сеюць радасць поўнай жменяй Іх жыватворчыя агні. У ззянні песцяцца бярозы, Галлё спусціўшы да зямлі, I роняць сокі — шчасця слёзы — На заімшэлыя камлі. Вандроўнік-вецер выганяе На неба статка лёгкіх хмар, Ідзе ў абходы, аглядае Зямлю, як дбалы гаспадар. I ўсюды кіне сваё вока, Шушукне штосьці хвайнякам I падыхне, ды так глыбока, Паблёклым травам, лазнякам. Зямля ў надзеі ажывае, Глядзіць красуняй маладой. Ідзе жыццё насустрач Маю, Ідзе вясёлай грамадой. А разам з ім і мы ўсе чыста, Дзятва савецкіх гор, раўнін, Сустрэнем свята урачыста I скажам дружна, як адзін: «На барацьбу, народы свету! За намі смела крок у крок: Адна дарога ў нас і мэта — Дзень вашай волі недалёк!»Jordan

Музей Якуба Коласа

Як нас знаходзяць

-

Апошнiя водгукi

Раiм наведаць


Каб дадаць спасылку
на Ваш сайт, пiшыце ў
зваротную сувязь

Лічыльнікі