Даняў

Сярэдняя: 4.2 (24 галасоў)
Жыў-быў пан, да казак ахвочы.
Заклікаў ён раз мужыка
I, з хітрасцю глянуўшы ў вочы,
Пускае такога жука:
— Глядзі, чалавеча, — дукаты.
Яны твае будуць усе,
Калі ты расказ вузлаваты
Раскажаш у поўнай красе.
Пры гэтым — каб праўды ні слова,
I калі я скажу: «лжэш»,
Тады ты — такая умова —
Дукаты сабе забярэш.
Прайграеш, дык будзеш мне вінны
I страціш ты славу сваю.

Мужык той быў казачнік слынны,
Вядомы далёка ў краю.
    Зірнуў на дукаты
    Наш баечнік скоса —
    Як вырваць чырвонцы
    З-пад панскага носа?
    Як славу-пагудку
    Сваю не зняславіць,
    А пана самога
    У дурні паставіць?
    «Ну, што ж, папрабую
    Дай, сіла ліхая!»
    I ён небыліцу
    Такую сплятае.
— Чаго не бывае на свеце, панок!
    Выпадак і мне налучыўся.
Дванаццаты стукнуў тады мне гадок,
    А я і на свет не радзіўся.
Пайшоў я на службу. Мяне багацей
    Наняў пасвіць пчолы на лета.
Заклікаў мяне ён і кажа: «Мацей,
    Ты цвёрда запамятай гэта:
Табе даручаю я сто адзін рой,
    Пільнуй жа ты пчол маіх дбала.
На дзень іх два разы злічы і падой,
    I каб ні адна не прапала!»
Я быў паслухмяны хлапец, увішны
    I добры даглядчык жывёлы,
Я мёду надойваў цабры і збаны,
    Мёд зносілі ў рэзгіні пчолы..

Зірнуў на расказчыка пан Дамінік:
—  Можа і праўда, свет жа вялік.

Дукаты ж, здаецца, палаюць ярчэй
    I цягнуць прывабнаю хваляй,
I баечнік з грошай не зводзіць вачэй,
    Свой сказ ён прадоўжвае далей.

—  Лічу раз падвечар я пчолак — бяда:
    Дванаццаці штук не хватае.
Ці ўгразлі ў балоце, ці знесла вада,
    Ці сцежка заела крутая?
I што ж мне рабіці? Бяжы, брат, лаві!
    Бягу я, аж бачу, саколю,
Ляцяць адзінаццаць, і ўсе ж у крыві,
    Ды жаласна стогнуць ад болю.
А дзе ж яшчэ пчолка адненька? Няма!
    Аж чую — раве за ракою!
Зірнуў туды гэта, гляджу — куцярма:
    Населі ваўкі талакою.
Яна не даецца. Ваўкі ж, як слата.
    I бачу — парвуць маю пчолку.
Лячу я туды, лячу наўскапыта,
    Бягу ратаваці саколку.
Імчуся да рэчкі. Прыбег. Дзе паром?
    Ніякай няма пераправы!
Не думаю доўга, іду напралом,
    I за лоб я хоп сябе жвава!
Разгойдаў рукою сваю галаву —
    I гоп-ля! за рэчку шпурляю.
Урэзаўся я на тым боку ў траву,
    Па грудзі ў зямлю асядаю.

А пан абыяка бярэ на язык:
—  Можа і праўда, свет жа вялік.

— Я так, я і гэтак — не вылезеш, брат!
    Не выбрацца мне без лапаты.
Я зноў сябе кінуў за рэчку назад,
    Бягу па рыдлёўку дахаты.
Бягу пералескам і чую — ў дупле
    Засмажаны голуб варкуе.
А есці мне хочацца страх як! Але
    Спыняцца тут — часу бракуе.
Аднак жа не ўцерпеў, палез я на дуб
    I ў дзірку засоўваю руку.
Не ўлазіць рука ні нага а ні ў зуб.
    Я выкінуў іншую штуку:
Я проста усім целам падаўся — залез!
    Выцягваю голуба з дрэва.
Паслухаў — трасецца навокала лес.
    Зямля ад пчалінага рэву.

А пан тым жа ладам і тонам пык-мык:
—  Можа і праўда, свет жа вялік.

—  Схапіў я рыдлёўку, за рэчку бягу,
    Адкопваю сам сябе з долу,
Імчуся на помач пчале як магу
    I прэч адганяю назолу.
Гляджу я — парвана ўся пчолка мая,
    Ляжыць на зямлі чуць жывая.
«Эх, бедная!» — плачу над пчолкаю я.
    Прыйшла ты, часіна ліхая!
Не жыць ёй на свеце. Махнуў я нажом
    I — шась ёй па горле і квіта!..
Дванаццаць кадушак пчаліным дабром
    Я высаліў — так была сыта.

А пан нічагуткі, дзівіцца не звык:
—  Можа і праўда, свет жа вялік.

— Я пчолчына мяса даставіў дамоў,
    Сам лёг адпачыць з паўхвіліны,
Ды сон не бярэ: мне на думкі прыйшоў
    Хрыбет непрыбраны пчаліны.
Агледзяцца людзі — стаптана трава,
    Валяюцца косці па пожні, —
Клясці мяне будуць. Я моўчкі — раз-два!
    Шыбую на луг асцярожна.
Прыйшоў я, патупаў, бяру той шкілет
    Дый думаю — ў рэчку укіну.
Бяру, падымаю, — пчаліны ж хрыбет
    Упёрся у неба рабрынай!

Пан слухае казку, як злы чараўнік:
— Можа і праўда, свет жа вялік.

— Вось тут я і скеміў, кажу сабе сам:
    «А што, калі ўзлезці на неба?
Дык дай жа пабачу, што дзеецца там».
    I лезу па рэбрах як трэба.
Дабраўся не хутка, ступіў на парог,
    Гляджу я — сады і палаткі.
I бачу — старэчай паходкаю бог
    Дыбае да божае маткі.
На лаўках цукровых садзяцца за стол,
    Ім цень прыпадносіць бяроза.
I кажа бог, стукнуўшы палкаю ў дол:
    «А можа згулялі б у воза?»
Прыслухаўся — чую ў палатцы адной
    Пяюць прападобныя песні.
Туды іду ціха — не сочаць за мной,
    Хоць ты там памры і ўваскрэсні.
Гляджу, а там п'янства, гармідар, кірмаш.
    Закускі цягаюць кашамі.
Два лысых прарокі, Лысей і Гальяш,
    П'юць бражку святую каўшамі.
Юзэфа, Барбара і Ганна —ўтраіх,
    У туфельках, плешчучы ў ладкі,
«Лявоніху» рэпяць і цешаць святых,
    Рох з Юр'ем ідуць упрысядкі.
Апостал жа Пётра, Кузьма і Дзямян
    Гукаюць, тнуць песні-дрындушкі.
Угоднік Мікола як мае быць п'ян,
    Ляжыць, заваліўшыся ў стружкі.
I шапка-карона спаўзла з галавы.
    Я — цоп яе і — махні драла!
Імчуся назад я, бягу чуць жывы,
    Гляджу — аж драбіна прапала.

А пан сваё цвердзіць упарта, як бык:
—  Можа і праўда, свет жа вялік.

—  «Ну, як на зямлю мне дабрацца назад?» —
    Мазолю я думкай галоўку.
Аж бачу — ляжаць пілавіны, і шмат.
    Давай я тут віць з іх вяроўку.
Я вывіў вужышча, прыладзіў за рай,
    На землю спускаюся лоўка,
Ды бачу — далёка зямля і наш край:
    Кароткая выйшла вяроўка.
I што ж тут парадзіць? Я ножыкам — чык!
    Адрэзваю кончык вужышча,
Прыточваю знізу... Кулдык ды кулдык —
    I шусь на зямлю, ды ў іржышча!

А пан цэдзіць той жа нязменны свой зык:
—  Можа і праўда, свет жа вялік.

—  Я стаў разглядацца. Э, брат, не туды
    Папаў ты, галубчык Мацейка!
Зямля — ды не наша! Такое брыды
    Не бачыў араты і жнейка.
Навокала пуста. Ні рэк, ні раслін...
    Пасецца ж свіное там стадка.
Гляджу — стаіць нехта, няшчасны, адзін,
    Сагнуты, як той свіны татка.
Замурзаны, брудны, ну горш жабрака!
    I пуга ў руках дратаванка.
А твар той аблуплен, і з-пад каўпака
    Нос вытырк, нібы сапяжанка.
Гляджу — твар знаёмы. Прыгледзеўся —
    Так:

Пазнаў я яго па каптане.
Ды гэты ж пахілак, худзенькі вахлак —
    Нябожчык наш, бацька твой, пане!!!

I пан аж падскочыў, ускінуўшы раме:
— Быць то не можа! Лжэш, хаме!

Дзед Мароз

Сярэдняя: 4.5 (31 голас)

Ходзіць дзед белабароды
Полем, лесам, пералескам,
Засцілае рэчкі лёдам,
Брыльянцістым снежным блескам.

Сыпле іней на бярозы,
Туліць дрэвы лёгкім пухам,
Крые руні, травы, лозы
Белай посцілкай-кажухам.

Дзеда ўсюды носяць ногі,
І к нам прыйдзе на хвілінку
Адпачыць крыху з дарогі,
Важна сеўшы на ялінку.

А ялінка!.. Чаго толькі
На яе няма галінках!
Свецяць зоркі і вясёлкі
У бліскучых павуцінках.

Тут лісічка, зайчык, мышка,
Рыбкі, буслік доўгавязы.
А як ззяюць на ёй шышкі,
Нібы ў іх гараць алмазы!

Каля ёлкі карагоды,
Песні, гутарка жывая,
А той дзед белабароды
Толькі ў вусы смех пускае.

Дык рассунем кола шырай,
Патанцуем на памосце,
Песняй звонкай, песняй шчырай
Прывітаем дзеда-госця.

На рэчцы зімою

Сярэдняя: 4.3 (125 галасоў)

Не сядзіцца ў хаце
Хлопчыку малому:
Кліча яго рэчка,
Цягнуць санкі з дому...

Хочацца Алесю
Выйсці на двор з хаты,
Узяць з сабой сякерку
Ды ў той лес кашлаты,

Стукнуць па дзярвяках
З-за пляча абухам
I глядзець, як сыпне
Снег халодным пухам,

Як стаяць над рэчкай
Хвоі і яліны,
Як ім снег халодны
Нахіліў галіны.

— Мамачка-галубка! —
Просіць ён так міла, —
Можа б ты на рэчку
Пагуляць пусціла?

Я не буду доўга,
Зараз жа вярнуся,
Трошачкі на рэчцы
Ў санках паважуся.

— Ну, ідзі пабегай,
Толькі апраніся
Ды, глядзі, ў палонку,
Сынку, не ўваліся.

Радасць і раздолле
Хлопчыку малому,
I не пазайздросціць
Ён цяпер нікому!

На плячо — сякерку,
Саначкі — у руку,
Хлеба ўзяў кусочак.
— Цюцік! — свіснуў Жуку.

Пад скарынкай лёду
Тут жа, каля хаты,
Працякала рэчка
Скрозь лясныя шаты.

Побач тэй рачулкі
Кучы буралому,
I застыла рэчка
Мёртва, нерухома.

Моцна яе грудзі
Маразамі скуты,
I аковы лёду
Сярод рэчкі ўздуты.

Ціснецца вадзіца,
Не знаходзіць ходу
I не мае сілы
Скінуць глызы лёду.

На рачулцы ў лесе
Меў Алесь забаву.
Ну ж і пацяшаўся
Хлопчык тут на славу!

— Эх ты, лёд-гвалтоўнік!
Што ты вытвараеш?
Ты нашто вадзіцу
Крыўдзіш і ўшчуваеш?

Бедненькай, ёй цёмна,
Цесна пад табою.
Хай жа пагамоніць,
Мілая, са мною!

Дам ёй ход, галубцы,
Каб на свет зірнула!—
I яго сякерка
Спрытна секанула.

Звякае тапорык,
Глуха стук нясецца.
Раптам клуб вадзіцы
З-пада дна ўзаўецца.

Коціць поўзверх лёду,
Іней падымае
Ды такую ж казку,
Байку хлопцу бае!

Слухае хлапчынка
Гэты сказ нязнаны,
Спеў, нікім ад веку
Ў лесе не чуваны.

То яму здаецца
Дудак хор далёкі,
То птушыны ў небе
Голас адзінокі.

На душы так ціха,
Ціха і нейк млосна,
I спявае ў сэрцы
Спеў той сугалосна.

Гэты спеў дзівосны
Чары навявае
I такія казкі
Слаўныя складае!

I ад гэтай песні
Вее дабратою,
Радасцю і шчасцем,
Мілаю вясною.

Ад тэй песні-казкі
Трудна адарвацца,
I ёй струны сэрца
Хочуць адклікацца.

Музей Якуба Коласа

Як нас знаходзяць

-

Апошнiя водгукi

Раiм наведаць


Каб дадаць спасылку
на Ваш сайт, пiшыце ў
зваротную сувязь

Лічыльнікі